Vítězslav MartinákVítězslav Martinák, sochař restaurátor

Od roku 2005 nečinný


Narozen 21. července 1931 Ořechov (okres Uherské Hradiště)


1946-1950

vyučen v oboru umělecký štukatér a sochař u firmy Josef Hladík,

Rudolf Doležal v Olomouci


1950-1954

SUPŠ v Gottwaldově (Zlín) a Uherském Hradišti, obor tvarování plastických hmot,

L. Havelka, J. Juřena, K. Hofman, reprodukční kamenosochařství a restaurátorství,

J. Habarta


Činnost:

1956 založil kamenosochařskou reprodukční dílnu v Uherském Hradišti

(Ústředí uměleckých řemesel 1956 - 1968)

1960 se začal zabývat restaurováním soch a památek

1968 pracoval jako umělecký řemeslník sekce restaurátorů

1981 restaurátor u SČVU


Člen SČVU (1968-1989) sekce restaurátorů, UVU ČR, Asociace restaurátorů

(1990-2005)


Výstavy samostatné:

1993 Uherské Hradiště, SM, Obnovená krása - z restaurátorské dílny

V a J. Martinákových


Výstavy kolektivní:

1978 Praha, JPH, Celostátní výstava restaurátorských prací

1980 Praha, GVŠ, Výstava restaurátorů ke 35. výročí osvobození

1985 Praha, Galerie československý spisovatel, Výstava restaurátorů ke 40. výročí osvobození

1989 Praha, Mánes, Restaurátorské umění 1948-1988

Dokumenty ke stažení

Nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.