Na Zápovědi 520
Uherské Hradiště – Mařatice
686 01
mobil: +420 731 525 884
t.martinak@martinak-restaurator.cz

Soukromý e-mail:
t.martinak@email.cz

Jindřich MartinákTomáš Martinák, MgA.akademický sochař a restaurátor

Rozsah povolení k restaurování ministerstva kultury ČR:

Restaurování nepolychromovaných sochařských děl z kamene,

polychromovaných sochařských děl ze sádry a figurálních sgrafit


Živnostenský list na zpracování kamene

Živnostenský list na restaurování děl z oboru výtvarných umění,

která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách

muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

 

Narozen 7.10. 1979 v Uherském Hradišti


1994-98

SUPŠ Uherské Hradiště

Obor kamenosochařství, prof. Zdeněk Tománek a Jiří Habarta


1999-2001

Akademie výtvarných umění v Praze, sochařský ateliér Prof. Karla Nepraše


2001-2005

Akademie výtvarných umění v Praze, restaurátorský ateliér doc. Petra Siegla

(restaurování sochařských uměleckých děl)


1996

Studijní cesta Řím, Itálie


1997

Studijní cesta Paříž, Francie


2003

Studijní cesta jižní Francie a Španělsko


2004

Studijní cesta Paříž, Francie

Dokumenty ke stažení

Nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.